Tallarol de casquet. (Sylvia atricapilla).

Tallarol de casquet

El tallarol de casquet és un petit ocell que fa uns 13 cm de llarg.
El mascle es reconeix fàcilment per tenir de color negre la part superior del seu cap (casquet); la resta del cos és de color grisós, més fosc per sobre i més clar per sota.
La femella té el casquet de color marró i la resta del cos amb tonalitats marronoses.

Resident distribuït per tot el territori des del nivell del mar fins als boscos subalpins del Pirineu, tot i que és més comú a la Catalunya humida, i menys abundant a les zones de terra baixa de caire mediterrani, on penetra pels enclaus més ombrívols. Absent en les zones més seques, com el sud de Tarragona i part de la Depressió Central. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori. Als boscos pirinencs i a les zones de major altitud té poblacions que són estivals, potser fent només moviments altitudinals.

Viu en zones boscoses amb abundant sotabosc arbustiu.
És un ocell fàcilment observable sobretot a la primavera quan els arbres encara no tenen fulles.
El podem veure per tot el territori català, si bé és més abundant en zones humides.
A l’hivern arriben exemplars d’altres països d’Europa.
Viu uns 5 anys.

Menja insectes, erugues i fruits del bosc.
Fa el niu amb herbes seques i molsa entre la vegetació arbustiva.
La femella pon 3-5 ous de color marronós clar amb taques fosques i els incuba uns 12 dies.
Fa dues postes anuals.

Skills

Posted on

20 abril 2021