Papallona de l´alfals (Colias crocea)

,

La papallona de l’alfals rep aquest nom per ser aquesta planta ferratgera una de les més habituals en l’alimentació de les larves, tot i que poden també nodrir-se d’un ampli ventall de lleguminoses (trèvols, veces, trepadella, …). Els adults, de vol ràpid, són d’un color ataronjat per la part superior, més brunenc en les femelles, i amb les parts marginals i submarginals d’ambdues ales negres. En les femelles, però, i com a caràcter distinctiu, aquesta banda fosca es presenta esquitxada de taques grogues, La part inferior de les ales és d’un groc més clar, amb algunes taques negres i brunenques, i una d’un blanc cremós centrada en les posteriors. Tot plegat fa que aquesta papallona sigui d’una gran bellesa.

La podem observar arreu de la comarca, tot i que s’estima més les cotes inferiors als 1.000 metres, volant preferentment en espais oberts amb abundància de flors. És una espècie polivoltina i pot ser vista des de finals d’hivern fins ben entrada la tardor (durant els mesos de setembre i octubre que poden ser vistos els nombrosos exemplars que descendeixen del nord d’Europa).

Skills

Posted on

16 abril 2021