Mosca escorpit. (Panorpa communis) (Panorpa meridionalis)

,
Mascle
Panorpa meridionalis Famella

Mosca escorpit (Panorpa communis) (Panorpa meridionalis)

Aquest peculiar insecte pertany a l’ordre Mecoptera , de manera que malgrat el seu nom comú, no és una mosca, ja que aquestes pertanyen a l’ordre Díptera. Els mecópteros són insectes primitius, antiquíssims, i no són moltes les espècies que habiten al món, al menys en comparació amb altres ordres d’insectes.

El seu aspecte és inconfusible pel color clapejat de les seves ales i per aquesta forma de pic que té la seva boca. Les femelles presenten una abdomen acabat en punta, mentre que els mascles rematen el seu amb un aparell copulador en forma de pinça, molt semblant en la seva forma a la pinça dels escorpins. Les Panorpas són absolutament inofensives. No piquen, no inoculen cap tipus de verí.

Habiten en zones frondoses, de vegades ombrívoles, preferentment prop de rierols i rius, amagats entre la vegetació, moltes vegades arran de terra entre les herbes. S’alimenten de matèria orgànica en descomposició i nèctar. Les podem observar entre els mesos de maig i agost.

Entre les espècies de Panorpa més comuns de la península Ibèrica es troben Panorpa communis  i Panorpa meridionalis . Resulta complicat diferenciar-les ja que cal fer-ho tenint en consideració la longitud dels segments abdominals i algunes lleugeres diferències en el color de les ales.

Skills

Posted on

16 maig 2021